Com funcionen les propostes ciutadanes

El mecanisme de propostes ciutadanes es resumeix en quatre passos molt senzills:

1. Proposes!

Cregues una proposta en aquesta web.

2. Recolzes!

La gent fa clic en el botó de recolzar la teua proposta.

3. Decideixes!

Si has aconseguit suficients suports, deixem 45 dies perquè la gent puga debatre sobre la proposta, i després durant una setmana es convida a tota la gent d’Alcàsser a decidir si estan a favor o en contra de la teua proposta, en aquesta mateixa web.

4. Es fa!

Si hi ha més gent a favor de la teua proposta que en contra, el govern de l’Ajuntament d’Alcàsser assumirà com a pròpia la proposta i la durà a terme.