Com funciona aquest portal

El nou Portal de Participació d’Alcàsser es un lloc on poder decidir què ciutat volem tenir.

El Portal de Participació comprendrà diferents mecanismes de participació: propostes ciutadanes, espais de debat, pressupostos participatius, legislació col·laborativa, entre uns altres.

I. Consultes

En aquest espai l’Ajuntament d’Alcàsser publicarà consultes per a conèixer l’opinió de la ciutadania, creant un espai independent on la gent podrà opinar sobre el tema proposat.

II. Propostes

En aquest espai, qualsevol persona pot proposar una iniciativa amb la intenció de recaptar els suficients suports com perquè la idea passe a ser consultada a tota la ciutadania amb caracter vinculant.

Les propostes poden ser recolzades per ciutadans empadronats a Alcàsser que hagen verificat el seu compte en la plataforma de participació, de tal manera que serà la pròpia ciutadania, i ningú en el seu nom, la que decidisca quins són les propostes que mereixen la pena ser dutes a terme.

Una vegada es crea una nova proposta i passa la validació tècnica, automàticament passarà a ser estudiada per un grup de treball de l’Ajuntament i passarà a la següent fase de consulta popular, en la qual la ciutadania d’Alcàsser votarà si es duu a terme o no.